BTB
 

Реновация трубShadow

У всех вещей есть свой срок службы, и канализационные трубы не являются исключением, поэтому желательно периодически производить реновацию труб, чтобы канализационная система могла выполнять свои функции, не позволяя негативно влиять на внешнюю среду.

В реновацию труб входит:
• Обследование трубопроводов;
• Промывание трубопроводов;
• Установление повреждений в трубопроводе;
• Ремонт трубопроводов;
• Замена трубопроводов;
• Футеровка трубопроводов;
• Футеровка поврежденных трубопроводов;
• Замена поврежденного куска трубопровода и др. работы;

Beztranšeju metode "Vipliner" kanalizācijas cauruļu renovācijai. Vecā caurule tiek izskalota. Caurulei tiek veikta video inspekcija. Esošajā caurulē ievieto jaunu cauruli ar nedaudz mazāku diametru.
Beztranšejas metode "Burst" kanalizācijas cauruļu renovācijai. Esošās caurules pilnīga nomaiņa ar jaunu cauruli. Iespēja palielināt caurules diametru.